Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg"

Projekty na 2013 rok

POZnan
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Nazwa projektu:
ZDROWO I AKTYWNIE
Realizacja projektu: od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013

Celem zadania jest zwiększenie aktywności psychofizycznej osób po 60. roku życia dającej szansę utrzymania i podniesienia jakości życia uczestnikom projektu, poprzez ich udział w działaniach aktywizujących pamięć, w działaniach aktywizujących ruchowo, w działaniach usprawniająco-rehabilitacyjnych.
W projekcie weźmie udział 45 osób po 60. roku życia.
W ramach projektu będą prowadzone: treningi pamięci Gimnastykuj szare komórki, warsztaty grupowej gimnastyki usprawniającej Gimnastykuj się z nami, warsztaty ruchowo-mentalne Pogimnastykuj się cała, masaż usprawniający, rehabilitację pourazową i zabiegi ortopedycznej terapii manualnej, naświetlania lampą Bioptron oraz pomiary ciśnienia tętniczego.


POZnan
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Nazwa projektu:
Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów "Dom Seniora na Świerczewie"
Realizacja projektu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

Celem zadania jest poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym, ich sprawności psychofizycznej, poczucia bezpieczeństwa oraz niezależności w życiu codziennym po to, by tak długo, jak to tylko możliwe, mogli być samodzielni i niezależni.
W projekcie weźmie udział 110 osób w wieku emerytalnym.
W ramach projektu będą prowadzone:
warsztaty z zakresu treningu pamięci, warsztaty informatyczne, warsztaty świetlicowe, imprezy integracyjno- okolicznościowe, spotkania informacyjne i wykład lekarza specjalisty, warsztaty z pamiątkarstwa i dekoratorstwa, warsztaty kulinarne z dietetykiem, warsztaty gimnastyki usprawniającej, warsztaty gimnastyki wodnej na basenie, klasyczny masaż usprawniający, światłoterapię i koloroterapię oraz profilaktyczne pomiary niektórych parametrów życiowych a także piknik integracyjny oraz wycieczkę edukacyjno-integracyjną.


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Nazwa projektu:
POZNAJĘ - WIEM - POMAGAM SOBIE I INNYM
Realizacja projektu: od 1 października 2012 do 30 czerwca 2013
Celem zadania jest poprawa jakości życia dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych.
W projekcie udział weźmie 100 uczestników, będą to kobiety i mężczyźni w wieku emerytalnym. W tegorocznej części realizowanego projektu będą prowadzone: warsztaty z zakresu aktywnej komunikacji i treningu antystresowego, warsztaty treningu pamięci, kurs komputerowy, szkolenia rehabilitacyjne (gimnastyka), szkolenia rehabilitacyjne z zakresu gimnastyki wodnej, warsztaty kulturalno-oświatowe, imprezy edukacyjno- integracyjne, warsztaty plastyczne i rękodzieła, warsztaty haftu, warsztaty dietetyczne, warsztaty kulinarne.

wsparcie
TAMAR EKO-ZEC PKO BP RejTravel Liczbańscy AQUANET StudioM
stat4u