Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg"

Projekty na 2006 rok

Nazwa projektu:
Rozwijanie informacji i doradztwa dla osób starszych.
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2006.
Współfinansowanie Miasto Poznań.


Nazwa projektu:
Prowadzenie dziennych placówek wsparcia seniorów, przegląd twórczości artystycznej.
Zapewnienie różnorodnych form wypoczynku. Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2006.
Współfinansowanie Miasto Poznań.


Nazwa projektu:
Bezpłatny punkt dostępu do Internetu PIAP.
Zadanie wieloletnie, realizowane od 1 czerwca 2005.
- partnerstwo z Miastem Poznań.

wsparcie
TAMAR EKO-ZEC PKO BP RejTravel Liczbańscy AQUANET StudioM
stat4u