Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg"

Projekty na 2007 rok

Nazwa projektu:
Dom Seniora na Świerczewie - Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów.
Realizacja projektu od 1 czerwca 2007 roku do listopada 2007.
Współfinansowanie: Wojewoda Wielkopolski.


Nazwa projektu:
Dom Seniora na Świerczewie - Prowadzenie Dziennych Placówek Wsparcia dla Seniorów
Realizacja projektu od 1 czerwca do 31 grudnia 2007.
Współfinansowanie: Miasto Poznań.


Nazwa projektu:
Świadczenie wsparcia w ramach ośrodka geriatryczno - gerontologicznego.
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2007.
Współfinansowanie Miasto Poznań.


Nazwa projektu:
Dom Seniora na Świerczewie.
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2007.
Współfinansowanie Miasto Poznań.


Nazwa projektu:
Rozwijanie działalności informacyjno - doradczej dla osób starszych.
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2007.
Współfinansowanie Miasto Poznań.


Nazwa projektu:
Bezpłatny punkt dostępu do Internetu PIAP.
Zadanie wieloletnie, realizowane od 1 czerwca 2005 -
- partnerstwo z Miastem Poznań

wsparcie
TAMAR EKO-ZEC PKO BP RejTravel Liczbańscy AQUANET StudioM
stat4u