Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg"

Projekty na 2008 rok

Nazwa projektu:
Wsparcie działań o charakterze rehabilitacyjnym, mających na celu aktywizację ruchową osób powyżej 60 roku życia.
Realizacja projektu od 27 października do 31 grudnia 2008.
Współfinansowanie Miasto Poznań.


Nazwa projektu:
Rozwijanie działalności informacyjno-doradczej dla osób starszych.
Realizacja projektu 1 września do 31 grudnia 2008.
Współfinansowanie Miasto Poznań.


Nazwa projektu:
Zapewnienie różnorodnych form wypoczynku.
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2008.
Współfinansowanie Miasto Poznań.


Nazwa projektu:
Prowadzenie sieci dziennych placówek wsparcia dla seniorów. Dom Seniora na Świerczewie.
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2008.
Współfinansowanie Miasto Poznań.

Początek realizacji trzyletniego (2008-2010) zadania obejmującego profilaktykę zdrowia, rehabilitację, prelekcje, życie kulturalne, imprezy okolicznościowe, warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne.


Nazwa projektu:
Bezpłatny punkt dostępu do Internetu PIAP.
Zadanie wieloletnie, realizowane od 1 czerwca 2005 -
- partnerstwo z Miastem Poznań

wsparcie
TAMAR EKO-ZEC PKO BP RejTravel Liczbańscy AQUANET StudioM
stat4u