Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg"

Projekty na 2009 rok

POZnan
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Nazwa projektu:
Prowadzenie Dziennej Placówki Wsparcia dla Seniorów przy ul. Grabowej 22 B.
Realizacja projektu od 16 marca  2009 do 31grudnia 2009.

Program jest kontynuacją i rozwinięciem wspieranego przez Miasto Poznań projektu Prowadzenie sieci dziennych placówek wsparcia dla seniorów, prowadzonego dotąd przez Stowarzyszenie przy ul. Trąmpczyńskiego 44 . Od dnia 16 marca 2009 zadanie realizowane jest w nowej siedzibie placówki, przy ul. Grabowej 22B powstałej z naszej inicjatywy, dofinansowanej przez Miasto Poznań, wspartej trakcie realizacji przez firmy: AQUANET S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o., Rej Travel, Studio M, Bank PKO BP, Piekarnia - Cukiernia M. i A. Liczbańscy.

Działalność wspierająca seniorów obejmuje większą grupę odbiorców (szacowany wzrost uczestników o 50%). Projekt zakłada poszerzenie oferty o informację i doradztwo oraz  warsztaty terapii tańcem leczniczym (choreoterapii), warsztaty terapii śmiechem, a także spotkania biesiadne o walorach integracyjnych.

Ogólnym celem projektu jest poprawienie jakości życia codziennego, aktywności i przede wszystkim samodzielności seniorów tak długo, jak to tylko możliwe oraz pomoc w integracji nowej społeczności - mieszkańców domów przy Grabowej.


POZnan
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Nazwa projektu:
Zapewnienie różnorodnych form wypoczynku.
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2009.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia codziennego seniorów poprzez promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, działania aktywizujące - poprawiające ogólną sprawność psychofizyczną - poprzez wyjazdy integracyjne o walorach edukacyjno-poznawczych, połączone z aktywnym wypoczynkiem i rehabilitacją prozdrowotną, przyczyniające się do zwiększenia samodzielności motorycznej, spowolnienia przejawów starzenia się oraz zwiększenia szansy prowadzenia przez osoby powyżej 60-tego roku satysfakcjonującego i samodzielnego życia.


POZnan
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Nazwa projektu:
Działania mające na celu aktywizację ruchową osób powyżej 60 roku życia.
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2009.

Celem zadania jest poprawa jakości życia seniorów i ich poczucia własnej wartości przez podejmowanie działań zwiększających szansę aktywnego, samodzielnego życia, działania prozdrowotne, rehabilitacyjne /masaże lecznicze, naświetlanie lampą Bioptron, gimnastyka grupowa i indywidualna gimnastyka wodna/ oraz aktywizację fizyczną , wykłady dotyczące profilaktyki zdrowia i aktywizacji ruchowej, mentalny trening aktywizujący, rozwijający kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia i syntezy, ćwiczenia ruchowe i integracyjne (Team Bulding), pomiary poziomu cholesterolu, cukru i trójglicerydów, mierzenie ciśnienia tętniczego, promowanie sportu jako formy aktywizacji ruchowej , a także zapewnienie dostępu do publikacji z zakresu profilaktyki zdrowia.


POZnan
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Nazwa projektu:
Prowadzenie sieci Dziennych Placówek Wsparcia dla Seniorów. Dom Seniora na Świerczewie.
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2009.

Jest to drugi rok realizacji rozpoczętego w ubiegłym roku trzyletniego projektu (2008-2010), którego celem jest aktywizacja seniorów, poprawa jakości ich życia oraz kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych. Program obejmuje zajęcia aktywizacyjne o charakterze rehabilitacyjnym, zajęcia w zakresie profilaktyki zdrowia i fizykoterapii /masaże przeciwbólowe, akupresurowe, cykloergometr, naświetlania lampą Bioptron/ trening pamięci, warsztaty plastyczne - arterapia, warsztaty kulinarne - propagujące zdrowe odżywianie oraz zajęcia o charakterze świetlicowym, udział w życiu kulturalnym i oświatowym - prelekcje, wyjścia do kina i teatrów, imprezy okolicznościowe i spotkania integracyjne.


Nazwa projektu:
Bezpłatny punkt dostępu do Internetu PIAP.
Zadanie wieloletnie, realizowane od 1 czerwca 2005 -
- partnerstwo z Miastem Poznań

wsparcie
TAMAR EKO-ZEC PKO BP RejTravel Liczbańscy AQUANET StudioM
stat4u