Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg"

Projekty na 2010 rok

POZnan
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Nazwa projektu:
Prowadzenie Dziennej Placówki Wsparcia dla Seniorów - Dom Seniora Na Świerczewie
Realizacja projektu: od 22 marca do 31 grudnia 2010.

Celem projektu jest aktywizacja i poprawa jakości życia codziennego seniorów, ich samodzielności kondycji psychofizycznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez uczestnictwo w zajęciach aktywizujących ruchowo - ogólnousprawniająca gimnastyka na sali i na basenie; uczestnictwo w zajęciach aktywizujących psychofizycznie – choreoterapia; uczestnictwo w kreowaniu pozytywnego wizerunku seniorów. Projekt adresowany jest do mieszkańców Poznania, osób starszych, powyżej 60. roku życia.


Unia Europejska     2010 Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym     Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt realizowany w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Polsce dzięki finansowaniu Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nazwa projektu:
Aby seniorom żyło się godnie.
Realizacja projektu: od 1 marca do 30 listopada 2010.

Celem projektu jest poprawa jakości życia seniorów i likwidacja stygmatyzacji osób doświadczających ubóstwa oraz wykluczenia społecznego, a także negatywnego, stereotypowego wizerunku osób dotkniętych biedą i marginalizacją poprzez ich: uczestnictwo w warsztatach plastycznych i rękodzieła, w warsztatach kulinarnych, w warsztatach świetlicowych, w warsztatach o charakterze rehabilitacyjnym aktywizujące ruchowo, w warsztatach w zakresie profilaktyki zdrowia i fizykoterapii, w warsztatach z zakresu informacji i doradztwa oraz uczestnictwo w kreowaniu pozytywnego wizerunku seniorów, w życiu kulturalnym i oświatowym.
Projekt adresowany jest do mieszkańców Poznania, osób starszych, powyżej 60. roku życia.


POZnan
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Nazwa projektu:
Prowadzenie sieci Dziennych Placówek Wsparcia dla Seniorów. Dom Seniora na Świerczewie. (2008-2010)
Realizacja projektu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2010.

Jest to trzeci rok realizacji trzyletniego projektu (2008-2010), którego celem jest aktywizacja seniorów, poprawa jakości ich życia oraz kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych. Program obejmuje zajęcia aktywizacyjne o charakterze rehabilitacyjnym, zajęcia w zakresie profilaktyki zdrowia i fizykoterapii /masaże przeciwbólowe, akupresurowe, cykloergometr, naświetlania lampą Bioptron/ trening pamięci, warsztaty plastyczne - arterapia, warsztaty kulinarne – propagujące zdrowe odżywianie oraz zajęcia o charakterze świetlicowym, udział w życiu kulturalnym i oświatowym – prelekcje, wyjścia do kina i teatrów, imprezy okolicznościowe i spotkania integracyjne.


POZnan
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Nazwa projektu:
Prowadzenie Dziennej Placówki Wsparcia dla Seniorów przy ul. Grabowej 22 B
Realizacja projektu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2010.

Celem projektu jest aktywizacja i poprawa jakości życia seniorów oraz kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych poprzez ich udział w warsztatach plastycznych - arterapia; warsztatach kulinarnych - propagujących zdrowe odżywianie; warsztatach informatycznych - kurs komputerowy, przygotowujący w zakresie podstawowym do posługiwania się komputerem; udział seniorów w życiu kulturalnym i oświatowym - prelekcje, wyjścia do kina i teatrów.

wsparcie
TAMAR EKO-ZEC PKO BP RejTravel Liczbańscy AQUANET StudioM
stat4u