Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg"

Projekty na 2012 rok

POZnan
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Nazwa projektu:
MŁODZI RUCHEM
Realizacja projektu: od 2 sierpnia 2012 do 31 grudnia 2012

Celem ogólnym zadania jest zwiększenie aktywności psychofizycznej oraz poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym poprzez podejmowanie działań służących poprawie ich stanu fizycznego i psychicznego, podejmowanie działań zwiększających szansę aktywnego, samodzielnego życia oraz działania usprawniające.
W ramach projektu będą prowadzone warsztaty gimnastyki usprawniającej, warsztaty "Młodzi ruchem" z wykorzystaniem konsoli Xbox z czytnikiem ruchu (kinect), warsztaty treningu antystresowego - "W poszukiwaniu utraconej harmonii", naświetlania lampą Bioptron oraz pomiary ciśnienia, poziomu cukru i cholesterolu, piknik sportowy, masaż usprawniający oraz warsztaty gimnastyki wodnej.
W projekcie udział weźmie 80 uczestników, kobiet i mężczyzn w wieku emerytalnym.


Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Projekt współfinansowany przez Województwo Wielkopolskie

Nazwa projektu:
"Byłem taki jak ty, będziesz taki jak ja"
Realizacja projektu: od 9 maja 2012 roku do 30 listopada 2012 roku

Głównym celem projektu jest integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów.
W ramach projektu grupy seniorów i młodzieży z Wielkopolski będą uczestniczyły w zajęciach integracyjnych z wykorzystaniem konsoli Xbox z czytnikiem ruchu (kinect) oraz cotygodniowych ćwiczeniach tylko dla grup seniorów z wykorzystaniem konsoli, a także w warsztatach międzypokoleniowych "Byłem taki jak ty, będziesz taki jak ja", warsztatach autoprezentacji dla seniorów "Ja o sobie w obecności innych", w integracyjnych warsztatach rękodzieła "Radość tworzenia" oraz międzypokoleniowych zawodach sportowych połączonych z piknikami integracyjnymi.
Podejmowane w projekcie działania stworzą warunki do wszechstronnej aktywizacji środowiska seniorów oraz będą zapobiegać ich wycofaniu się z życia społecznego. Realizacja projektu wpłynie na poprawę wizerunku człowieka starego w oczach młodszego pokolenia, a także stworzy możliwość integrowania różnych pokoleń mieszkańców województwa wielkopolskiego.
Projekt zakłada udział, łącznie, 110 seniorów i młodych ludzi.


POZnan
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Nazwa projektu:
SPRAWNI I AKTYWNI
Realizacja projektu: od 2 maja 2012 do 31 grudnia 2012

Celem ogólnym zadania jest zwiększenie aktywności psychofizycznej, rozwinięcie działań edukacyjno informacyjnych poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym przez podejmowanie działań służących poprawie ich stanu fizycznego i psychicznego, podejmowanie działań zwiększających szansę aktywnego, samodzielnego życia oraz działania usprawniające, prozdrowotne, edukacyjne.
W ramach projektu będą prowadzone:
- Działania zwiększające aktywność psychofizyczną: integracyjne warsztaty aktywnej komunikacji, warsztaty grupowej gimnastyki usprawniającej, integracyjne zawody sportowe, warsztaty gimnastyki wodnej, spacery z kijkami trekingowymi, klasyczny masaż usprawniający, oraz naświetlania lampą Bioptron.
- Działania edukacyjno informacyjne: edukacyjne spacery po Poznaniu, warsztaty wolontariatu "Działam więc jestem", warsztaty komputerowe dla nieco bardziej zaawansowanych, wykłady specjalistów.
W projekcie weźmie udział do 60 uczestników, kobiet i mężczyzn w wieku emerytalnym.


Wojewoda Wielkopolski
Projekt współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego

Nazwa projektu:
Szczęśliwy senior to aktywny senior!
Realizacja projektu: 1 maja 2012 roku do 30 listopada 2012 roku

Głównym celem projektu "Szczęśliwy senior to aktywny senior!" jest zwiększenie aktywności psychofizycznej osób starszych. W ramach projektu grupy seniorów będą uczestniczyły w cyklach zajęć gimnastyki grupowej: "Płaski brzuch, zgrabna sylwetka", "Zdrowe plecy", "Zachować lato w ciele", "Ślizgawica już nie straszna"; w nauce zwalczania przewlekłego i ostrego ból oraz w zajęciach gimnastyki wodnej na basenie, pod hasłem: "Ćwiczę, pływam, podskakuję - świetną kondycję sobie buduję".
W projekcie weźmie udział 40 seniorów.


POZnan
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Nazwa projektu:
Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie”
Realizacja projektu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2012

Celem zadania jest poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym, ich sprawności psychofizycznej, zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa oraz niezależności w życiu codziennym, poprzez , m.in.: aktywizację psychofizyczną zwiększającą ich szanse na samodzielne życie i samodzielne realizowanie własnych potrzeb; wspieranie aktywności psychofizycznej osób starszych, w wieku emerytalnym, rehabilitacja i profilaktyka zdrowia oraz ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, rekreacji i rozrywce, po to, by tak długo, jak to tylko możliwe, mogli być samodzielni i niezależni; likwidację stygmatyzacji osób starszych doświadczających ubóstwa oraz wykluczenia społecznego, a także negatywnego, stereotypowego wizerunku osób dotkniętych biedą i marginalizacją; podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej seniorów; podniesienie kompetencji; zmotywowanie ludzi starszych do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie i  podejmowanie działań zwiększających szansę aktywnego, samodzielnego życia;
W projekcie weźmie udział 90 osób w wieku emerytalnym.
W ramach projektu będą prowadzone:
1. działania zwiększające aktywność psychofizyczną obejmujące: warsztaty z  zakresu treningu pamięci oraz z  zakresu autoprezentacji; gimnastyki usprawniającej i ćwiczenia redukujące ostre i przewlekłe dolegliwości bólowe; warsztaty gimnastyki wodnej na basenie, klasyczny masaż usprawniający oraz drenaż limfatyczny; światłoterapię;
2. działania edukacyjno-informacyjne o charakterze integracyjnym obejmujące: warsztaty komputerowe, spotkania informacyjno-edukacyjne, wykłady specjalistów, zajęcia świetlicowe, imprezy okolicznościowo- integracyjne, salonik towarzyski, życie kulturalne i oświatowe, warsztaty plastyczne i rękodzieła, warsztaty kulinarne z dietetykiem.


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Nazwa projektu:
POZNAJĘ - WIEM - POMAGAM SOBIE I INNYM
Realizacja projektu: od 1 października 2012 do 30 czerwca 2013

Celem zadania jest poprawa jakości życia dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych.
W projekcie udział weźmie 100 uczestników, będą to kobiety i mężczyźni w wieku emerytalnym.
W ramach projektu będą prowadzone: warsztaty z zakresu aktywnej komunikacji i treningu antystresowego, warsztaty treningu pamięci, kurs komputerowy, szkolenia rehabilitacyjne (gimnastyka), szkolenia rehabilitacyjne z zakresu gimnastyki wodnej, warsztaty kulturalno-oświatowe, imprezy edukacyjno- integracyjne, warsztaty plastyczne i rękodzieła, warsztaty dietetyczne, wykłady specjalistów.

wsparcie
TAMAR EKO-ZEC PKO BP RejTravel Liczbańscy AQUANET StudioM
stat4u