Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg"

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”

Maria Nowicka
Prezes Zarządu

Janina Borowska
Wiceprezes

Ryszard Strugarek
Sekretarz

Maria Wawrzyniak
Skarbnik

Julianna Genderka
Członek


Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie.

wsparcie
TAMAR EKO-ZEC PKO BP RejTravel Liczbańscy AQUANET StudioM
stat4u